This site uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

Sign up or log in to follow your favorite podcasts and listen to episodes!

Vietnam Requiem: Khúc Cầu Hồn cho sinh linh Việt Nam

SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

21min

Khán giả bị đóng đinh trên ghế trong suốt hai tiếng với những gì họ đã nhìn, nghe và thấy. Nhạc sĩ Chris Latham, người thực hiện công trình âm nhạc Vietnam Requiem Chiêu Niệm Khúc nói: "Vết thương Việt Nam chưa bao giờ liền da". "Chưa bao giờ tôi khóc nhiều thế," ông nói khi gầy dựng chương trình này.

Disclaimer: the content and artwork of this podcast are the property of its owner and are not affiliated with nor endorsed by Audiotrails.