This site uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

Sign up or log in to follow your favorite podcasts and listen to episodes!

Luật lệ quanh ta: Ra toà vì nói năng trên mạng xã hội

SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ
17min

Mạng xã hội phát triển kéo theo số vụ việc kéo nhau ra tòa vì những phát ngôn trên mạng ngày càng tăng. Cũng đã có không ít trường hợp bất đồng vì phán quyết của tòa, tuy nhiên Luật pháp Úc có những quy định rất cụ thể với các khoản tiền phạt không nhỏ cho các phát ngôn gây tổn hại cho người và xã hội. 

Disclaimer: the content and artwork of this podcast are the property of its owner and are not affiliated with nor endorsed by Audiotrails.