This site uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

Sign up or log in to follow your favorite podcasts and listen to episodes!

Brenda van Osch schreef ‘Het onvoltooide kind’ over de keerzijde van vroeggeboorte

Podcast Prematuur

60min

Brenda van Osch schreef over haar dochter Eva die dysmatuur en prematuur werd geboren bij 30 weken en 680 gram. Eva had een moeilijke start in de buik en bij haar geboorte en gedurende de rest van haar ziekenhuisopname. In de jaren die volgden namen Eva’s handicaps steeds ernstiger vorm aan, zodanig dat ze vanaf 6-jarige leeftijd niet meer thuis kon blijven wonen. 

9 jaar na haar geboorte gaat Brenda terug naar de NICU in het AMC, als journalist en stiekem ook als moeder om antwoord te zoeken op haar vraag: hoever moeten we willen gaan met het redden van veel te vroeg geboren kinderen? Brenda’s overpeinzingen zijn open, eerlijk en confronterend en het beantwoorden van haar vraag geeft ons allemaal een belangrijk inzicht.

Disclaimer: the content and artwork of this podcast are the property of its owner and are not affiliated with nor endorsed by Audiotrails.