This site uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

Sign up or log in to follow your favorite podcasts and listen to episodes!

AWR Nepali / Nepalese / नेपाली (Sabbath School)

Adventist World Radio, AWR Podcasts
56 episodes
Weekly programs in Nepali about Spiritual life

Disclaimer: the content and artwork of this podcast are the property of its owner and are not affiliated with nor endorsed by Audiotrails.

सीनैमा करार

मुक्तिको लागि सीनैको करार कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ

मुक्तिको बाटो

तपाईले आफ्ना जनहरूलाई दासत्वबाट मुक्ति दिनको विचारलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ?

ईगलको पंखमा

इस्रायलीहरू मिश्रबाट सीनै पर्वतमा ल्याएको तरिकाले के वर्णन गर्दछ?

सीनैमा करार

इस्रायलीहरूसँगको सम्बन्धको वर्णन गर्न परमेश्वरले कस्तो चित्रण प्रयोग गर्नुभयो?

थप विचार:

सबै मानिस सृष्टिद्वारा एकै परिवारका हुन्, र सबै छुटकाराको माध्यमबाट हुन्।

आति्मक इजरायल

"ख्रीष्टमा एक हुनु" भनेको के हो

अवशेष

वफादार शेष जनहरूको अस्तित्वबारे परमेश्वरको वचनले कसरी मदत गर्छ?

इजरायल र करार

इसाई जीवनमा व्यक्तिगत र रिलेशनल पक्ष यति महत्वपूर्ण किन छ?

भूमि मामिला

त्यो भूमि इस्राएलीहरूलाई दिइनेछ।

सबै व्यक्ति माथि

कुन तरिकाहरूमा मानिसहरू सबै मानिसहरू भन्दा माथि हुनुपर्दछ?

Abraham’s Seed

इस्रायलीहरूलाई परमेश्‍वरले के वाचा वाचा गर्नुभयो?

थप चिन्तन

जब अब्राम कनानमा पसे, प्रभु उनीसामु देखा पर्नुभयो र स्पष्ट पार्नुभयो कि ऊ त्यस देशमा बसोबास गर्नेछ जुन उसको सन्तानलाई दिइनेछ

एक महान र शक्तिशाली राष्ट्र। । ।

परमेश्वरले अब्राहमलाई यस्तो प्रतिज्ञा मात्र गर्नुभएन कि उहाँमा पृथ्वीका सबै परिवारले आशिष पाउनेछन्

तिम्रो ढाल

यहाँ विशेष कुरा चाखलाग्दो कुरा के छ भने प्रभुले अब्रामलाई भन्नुभएको छ, "म तिम्रो ढाल हुँ।

उपसंहार

नूहको साथ परमेश्वरको सम्बन्ध

उपसंहार

इन्द्रेनी संसारको अन्त्य नभएसम्म ईश्वरको वाचाको संकेतको रूपमा रहनेछ, तर खतनाको चिह्न मान्दैन।

सम्झौताको दायित्व

प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक छ

अब्रामदेखि अब्राहामसम्म

यद्यपि परमेश्वरको नामहरू आत्मिक र ईश्वरशास्त्रीय महत्त्वका साथ आउँदछन्, तर त्यस्तो प्रयोग केवल परमेश्वरसँग समाप्त हुँदैन।

एल शाददाई

कसरी नाम 'एल-शाददाई हामीलाई सान्त्वना दिन्छ?

यहोवा र अब्राहामको करार

येशूको नामको बारेमा सोच्दा तपाईंलाई के-कस्ता विचारहरू आउँछन्?

उपसंहार

बाढीपश्चात परमेश्वरले मानवजातिसँग गरेको करारले हामीलाई के सिकाउँछ

नूहा मात्र बाँकी थिए

बाँकी अवधारणाको साथमा करार कसरी आउ्नछ ?

इन्द्रेणीको चिन्ह

नूहासित बाँधिएको करारमा कुन तरिकामा परमेश्वरको अनुग्रह देखा पर्‍यो?

नोआ

नूआका विशेषताहरू के थिए?

पाप सिद्धान्त

पापले परमेश्वरको सृष्टिलाई के गरेकाे छ

भविष्यका सन्तानहरु

भविष्यमा परमेश्वरमा विश्वास गने मानिसहरुलाई के हुनेछ ?

उपसंहार

परमेश्वरले हामीहरुबाट के आशा गर्नुहुन्छ?

नयाँ करार

नयाँ करारको अर्थ के हो? यो हामीले अहिलेसम्म सिकेकाेबाट कसरी फरक छ ?

मोशासँगकाे करार

मोशासँगको परमेश्वरको सम्बन्ध

अब्रामसंगको करार

अब्रामसंग परमेश्वरको सम्बन्ध